Een kamer in Enschede? Een kamer in Enschede?
A room in Enschede? A room in Enschede?
Über de Veste Digitale balie Bulletin Board Kontact Suchen
HOME

Disclaimer over de internetsite van Acasa

Woningstichting de Veste aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Woningstichting de Veste. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Woningstichting de Veste aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de al dan niet door derden aangeboden informatie op de website van Acasa. Woningstichting de Veste behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Woningstichting de Veste.

Aan publicaties op onze website kunnen geen rechten worden ontleend.


 
UT
Amnesty
Saxion